mestermerke

Ansvarsrett logo hvit liten

larlingbedrift

Bygningsvern

mesterhus logo

Vår bygningsvern-tekniker, Trond Roger Wilhelmsen Johansen, er utdannet på Røros i regi av Byggenæringens Landsforening og Riksantikvaren.
Vår avdeling for bygningsvern kan utføre tilstandsanalyser, utarbeide kostnadsoverslag og utføre rehabiliteringsjobber og reparasjoner i tråd med antikvariske prinsipper og teknikker.
Vi er opptatt av bevaring av historien vår!