til top
Bestill katalog
Bestill katalog
  • Bygningsvern
  • Bygningsvern
  • Bygningsvern
  • Bygningsvern
  • Bygningsvern
  • Bygningsvern
  • Bygningsvern
  • Bygningsvern

Bygningsvern

Vi er opptatt av bevaring av historien vår!

Vår bygningsvern-tekniker, Trond Roger Wilhelmsen Johansen, er utdannet på Røros i regi av Byggenæringens Landsforening og Riksantikvaren i regi av fagskolen innlandet.
Vår avdeling for bygningsvern kan utføre tilstandsanalyser, utarbeide kostnadsoverslag og utføre rehabiliteringsjobber og reparasjoner i tråd med antikvariske prinsipper og teknikker.
List image
List image
List image
List image
List image
List image
List image
List image
List image
List image
List image
List image
List image
List image
List image